Geir Håkon Sundelin

Geir Håkon Sundelin har vært fisker i over 20 år, og han har fisket krabbe i 18 år. Den største krabben som han har fisket var 8,8 kg. Geir er en erfaren fisker. Han fisker med sin 33 fots store båt «NORWASTERN». Båten hans er en relativ ny og moderne plast sjark. For utenom krabbe fisker han etter torsk, hyse og blåkveite med redskapene garn og line. Få fritiden liker Geir å drive med friluftsliv, herav jakt og fiske. Videre har han stor interesse for at Finnmark som region skal ha gode forhold for folk og bedrifter.

Fisket krabber siden 2000
Største krabbe 8.8 kg

Båt

NORWASTERN
Type Plast, dekket
Lengde 33 fot
Mannskap 1