Eva Britt Simonsen Brochmann

Eva Britt Simonsen Brochmann kommer fra Havøysund i Finnmark. Hun har vært fisker siden 2018. Hun fisker nå med båten «Nipen» som er 13 meter. «Nipen» er utstyrt med garn for torsk, hyse og seifiske, og teiner i kongekrabbefisket. Før Eva Britt ble fisker så driftet hun en blomsterforretning. Når Eva Britt ikke er på havet, liker hun å være sammen med sine barnebarn.

 

Fisket krabber siden 2018
Største krabbe 6 kg

Båt

NIPEN
Type Plast dekket
Lengde 39 fot
Mannskap 1