Esten Estensen

Esten Estensen har i godt voksen alder skiftet yrke fra å være gårdbruker og lastebilsjåfør til å bli fisker. Han har vært fisker siden 2017. Esten Estensen er leieskipper på Mehamn båten «GLIMT». GLIMT er rigget for fiske med garn, line og teiner. Esten er opptatt av distriktspolitikk og at det skal være gode leveforhold for folk på kysten. Når Esten slapper av så hører han på musikk, han liker spesielt godt country. Han liker også friluftsliv med jakt og fiske.

Fisket krabber siden 2019
Største krabbe 4.5 kg

Båt

GLIMT
Type Aluminium dekket
Lengde 33 fot
Mannskap 1