Espen Ottem

Espen Ottem har vært fisker 2017. Han fisker med båten sin som heter «Henriette» som er 10,31 meter. Espen er hjemmehørende i Alta. Espen fisker kongekrabbe for første gang i 2021.  Den største krabben han har fisket var på 4,5 kg.  Han har tidligere jobbet innenfor turistnæringen, som villmarks vert. Espen sin store interesse er å jakte og kite. Han er et friluftsmenneske som elsker å være ute i nat

Fisket krabber siden 2017
Største krabbe 4.5 kg

Båt

HENRIETTE
Type Plast dekket
Lengde 30 fot
Mannskap 1