Dagfinn Pettersen

Dagfinn Pettersen

Dagfinn har begynt å fiske tidlig i sitt liv men så ble det en pause. Han hadde lyst å prøve noe annet og har vært med på redningsskøyta som en stuert og har jobbet i anlegg som en maskinkjører. Etter en stund forsto Dagfinn at han har lyst å vende tilbake til sjøen og siden 1982 fisker han torsk og kongekrabbe. En gang fikk han en kveite på 125 kg på en håndsnøra. Det var mye jobb å berge den fisken inn i båten men han fikk det til!

Fisket krabber siden 2008
Største krabbe 6.5 kg
Interesser Friluftsliv og sosial samværet med familie, venner og kollegaer

Båt

TRUDA
Type Plast, dekket
Lengde 33 fot
Mannskap 1