Bjarne Johansens

Bjarne Johansen har vært fisker hele sitt yrkesaktive liv. Han har vært fisker i over 45 år. Han drifter fra Tanafjorden med «KVITNES» som er 29 fot. Bjarne er aktiv i fiskernes organisasjoner og arbeider aktivt for at fisket etter villaks skal utvikles og fortsatt skal kunne være en viktig næring for fiskere i Finnmarks fjordene. På fritiden liker Bjarne å være i ute i naturen, både i fjellet og på sjøen. Når Bjarne skal høre på musikk velger han country.

Fisket krabber siden 2004
Største krabbe 5.7 kg

Båt

KVITNES
Type Plast, dekket
Lengde 29 fot
Mannskap 1