Arnt Magne Johansen

Arnt Magne Johansen

Arnt Magne er fra Ingøya, men nå bor han på Nervei ved Tanafjorden. Han har drevet fiske hele sitt liv og stort sett var det fangst av hvitfisk. Han har reist som skipper på store innlands båter. Nylig har han begynt med å fiske kongekrabber og leverer kongekrabber av den høyeste kvalitet.

Fisket krabber siden 2012
Største krabbe 6 kg
Interesser Reise og friluftsliv

Båt

RAYA
Type Tre, dekket
Lengde 35 fot
Mannskap 1