Arnkjell Bøgeberg

Arnkjell Bøgeberg er en veteran innen eksport av levende kongekrabbe. Han har vært daglig leder på et av Norway King Crab sine anlegg i mange år. Arnkjell går nå over til å være deltidsfisker. Den andre yrkesaktive delen skal Arnkjell fortsatt jobbe ved Norway King Crab. Arnkjell har hele sitt yrkesaktive liv drevet med fiskeri, fiskeoppdrett og vært fiskekjøper. Arnkjell er en tusenkunstner som alltid er ser løsninger og muligheter på utfordringen rundt han. På fritiden foretrekker Arnkjell å tilbringe sammen med sin familie. Arnkjell er også primus motor i det lokale idresslaget. Hans neste mål er å få bedre havn for fiskere i indre del av Laksefjorden.

Fisket krabber siden 2019
Største krabbe 6 kg

Båt

TERESA
Type Plast dekket
Lengde 25 fot
Mannskap 1