Arnfinn Mikalsen

Arnfinn Mikalsen

Arnfinn kommer fra Røst, en liten øy-kommune i Lofoten i Nordland. Han har drevet fiske i hele sitt voksne liv hvor han har fisket med garn, lines, snurrevad, jukse og reketrål. Han er opptatt av fiskeriforvaltning. Arnfinn er også opptatt av å ordne sin egen båt så den er ergonomisk riktig.

Fisket krabber siden 2000
Største krabbe 6.8 kg
Interesser Arnfinn liker å fiske laks i elven

Båt

Arnfinn
DUKAT
Type Aluminium klassisk
Lengde 34 fot
Mannskap 1