Ansten Hansen

Ansten Hansen er en nykommer i krabbefisket, men har vært fisker i 59 år. Han har hatt et langt og spennende fiskerliv og har deltatt i mang ulike fiskerier. Han kommer fra øya Tufjord i Måsøy kommune. Han fisker nå med sin 35 fots store «TUBØFISK».

Fisket krabber siden 2016
Største krabbe 5 kg

Båt

TUBØFISK
Type Wooden, covered
Lengde 35 fot
Mannskap 1