Andre Johansen

Andre kommer fra Gjesvær. Han har vært fisker siden han var 16 år. Han er ut på havet året rund og synes at båten er den mest spennende arbeidsplassen man kan finne på. Andre fisker for torsk og hyse med jukse og line. De siste 15 år fisker han for kongekrabbe, noe hans synes er gøy og ikke minst lønnsomt.

Fisket krabber siden 2001
Største krabbe 8 kg

Båt

ROY-TONY
Type Plast, dekket
Lengde 31 fot
Mannskap 1