Alf Kolstrøm

Alf Kolstrøm har vært fisker siden 2007. Han fisker nå på sin 40 fot store islandsksjark som heter «Selma». Den største krabben som Alf har fanget var på 8,3 kg. Båten hans er utstyrt med teiner for krabbefisket og autoline, som han bruker til annet fiskeri som torsk, hyse og sei. Alf bor i Tana ved bredden av Norges lengste laks elv.  Alf liker å reise og har stor interesse for språk. Musikk sjanger som går hjem hos han er rock og country.

Fisket krabber siden 2007
Største krabbe 8 kg

Båt

SELMA
Type Plast dekket
Lengde 40 fot
Mannskap 1