Nye anlegg og produktsporing med QR

Norway King Crab AS satser enda tyngre på sin virksomhet knyttet til mottak, lagring og salg av levende kongekrabbe. Tirsdag 25. august klokken 15:00 åpner fiskeriministeren Norway King Crab Hub i nærheten av Gardermoen.

Norway King Crab - kjølevogn

Dette er det første krabbehotell i Norge. Samme dag lanserer NKC sin nye løsning for sporing basert på QR, en løsning med 100% sporing fra fisker til fat. Tidlig i september åpner NKC nytt anlegg for mottak og lagring i Trollbukt i Laksefjorden i Finnmark.

Norway King Crab AS startet sin virksomhet med levende kongekrabbe i 2008. Siden da har volumene vokst raskt og utgjorde i 2014 160 tonn . To av hovedutfordringene for selskapet har vært kapasitet på fly fra Finnmark til Oslo og at Finnmark ligger langt fra mange viktige markeder. Etableringen av krabbehotellet i nærheten av Gardermoen løser begge deler. Krabben skal nå kjøres med bil fra Finnmark til Oppaker. Fra Gardermoen er flymulighetene mange og distansen til alle markeder kortere.

Norway King Crab HUB har kapasitet til å ta imot og videresende opptil 10 tonn i uka. Anlegget kan også bli brukt til andre arter for eksport. Anlegget er også godt egnet til distribusjon til Oslo området.

Norway King Crab har fra starten satset på merkevarebygging. Nå trekkes dette enda lenger ved at vi lanserer QR tagger på alle krabber. Dette gjør at restaurantkunden kan scanne QR koden og få frem bilde av fisker og båt, en kort historie om fisker, størrelse på krabbe, dato for fangst mm. Løsningen åpner også for at kunden kan etablere kontakt med fisker. Dette er spesielt relevant for fiskere som driver med fisketurisme.

I begynnelsen av september åpner Norway King Crab Trollbukt i Laksefjorden. Her etablerer NKC sammen med lokale aktører felles anlegg for mottak og lagring av levende krabbe. Dette sikrer tilgang til råstoff fra den, i krabbesammenheng, viktige Laksefjorden.

Bakgrunnen for denne satsingen er selskapets tro på egen strategi. Viktig i dette bildet er myndighetenes vilje til å lytte til næringen og deres innsats for å legge forholdene til rette. Den siste Stortingsmeldingen om kongekrabbe som kom før sommeren var et svært viktig bidrag til vår satsing.

Norway King Crab
Svein Ruud
Daglig leder
+47 90593104
sr@norwaykingcrab.no