Knut Tore Lauritsen

Knut Tore Lauritsen er en ny etablert fisker sjarken «Partner» som er 29 fot. Han fisker i åpen gruppe på hvitfisk og i krabbefisket. Han har tidligere jobbet som maksinfører, og som sveiser. Han har også interesse for smedarbeid og motorsport. På vinteren er han en ivrig snøskuter kjører.

Fisket krabber siden 2016
Største krabbe 4.5 kg

Båt

PARTNER
Type Plast, dekket
Lengde 29 fot
Mannskap 1