Frank Johansen

Frank Johansen har en lang karriere som navigatør i det norske luftforsvaret. I 2016 skiftet han yrke og etablerte seg som fisker. Frank fisker nå med sin 32 fot store «Celine», og er hjemmehørende i Lakselv. Med den fisker han i tradisjonelt torskefiskeri og kongekrabbe fisket. Frank foretrekker å høre på country musikk når han slapper av.

Fisket krabber siden 2016
Største krabbe 6 kg

Båt

CELINE
Type Plastic covered
Lengde 32 fot
Mannskap 1