Asle Lauritsen

Asle Lauritsen har jobbet som fisker rundt 30 år. Han fisker nå med sin 25 fot store «Postnes». Asle har sin hjemmehavn i Kjøllefjord som er helt nord på Finnmarkskysten. Asles interesser er jakt og fiske. Så har han også en stor interesse for hester.

Fisket krabber siden 1992
Største krabbe 7.5 kg

Båt

POSTNES
Type Plastic
Lengde 25 fot
Mannskap 1